Allmänna villkor Blink Klippe (Art Metall AB)

(gällande från 2017-06-13)

Inledning

Dessa allmänna villkor (de “allmänna villkoren”) gäller mellan BLINKKLIPPE AB organisationsnummer 556812-0488, Kullagatan 36 252 20 Helsingborg, Skåne, Tel: 042-138440 och användare (“Kund”) av Blinkklippes webbplats med e-handelssystem www.blinkklippe.se Blinkklippe är ett företag som erbjuder försäljning av lösa diamanter via Webbplatsen.

Kundregistrering

För att få handla och beställa tjänster hos Blinkklippe måste kunden vara registrerad hos Blinkklippe. Kund måste vara minst 18 år för att få registrera ett kundkonto hos Blinkklippe. Vid registreringen godkänner Kunden dessa Allmänna Villkor, inkluderat personuppgiftsbehandlingen hos Blinkklippe (se vidare under Personuppgiftsbehandling nedan).

Behandling av personuppgifter

Genom att registrera sig på Webbplatsen lämnar Kunden sitt samtycke till att Blink Klippes, Blinkklippe AB som gemensamt personuppgiftsansvariga (“Personuppgiftsansvariga”), behandlar personuppgifter på det sätt som framgår nedan.

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande svensk personuppgiftslagstiftning.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktinformation, information om de köp som gjorts samt de övriga uppgifter som Kund väljer att uppge inom ramen för tjänsterna eller i övrigt på Webbplatsen. De Personuppgiftsansvariga sparar uppgifterna så länge Kund har kvar ett kundkonto eller så länge det i övrigt är nödvändigt för att administrera kundförhållandet.

Uppgifterna kommer att behandlas i syfte att på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera varje Kund vid kontakt med de Personuppgiftsansvariga och/eller besök på Webbplatsen, administrera kundförhållandet, fullgöra avtal med Kunden och för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsutveckling, statistik och för att utveckla erbjudanden om nya produkter och tjänster. Uppgifterna kan även användas för att sända Kund relevant information om produkter och tjänster från andra koncernbolag till Diamantia via post eller i elektronisk form.

Personuppgiftsansvariga har rätt att överlämna information om genomförda och annullerade köp till polismyndighet.

Kund kan när som helst tacka nej till att motta ytterligare information från Personuppgiftsansvariga eller dess koncernbolag genom att sända ett e-postmeddelande på contact@blinkklippe.se. Vidare har kunden rätt att efter skriftlig anmodan (till adressen som framgår i ingressen till dessa allmänna villkor) få information om vilka uppgifter som finns registrerade om kunden. Kund kan alltid begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas eller tas bort ur Blinkklippes system.

Beställning

En beställning av en produkt på Webbplatsen bekräftas alltid genom en orderbekräftelse där det framgår vad som beställts, pris och beräknad leveransdag. I samband med köpet måste Kunden alltid bekräfta att alla uppgifter om den beställda varan och/eller tjänsten är korrekt angivna i beställningsformuläret innan beställningen slutligt skickas till Blink Klippes. I samband med sådan bekräftelse är beställningen gjord av Kunden och därmed bindande för denne.

Ersättningssten

I händelse av att en beställd diamant skulle visa sig vara såld utan att våra system uppdaterats förbehåller sig Blinkklippe rätten att erbjuda kunden en likvärdig diamant. Kunden kan i så fall välja att acceptera den föreslagna stenen eller häva köpet.

Priser

Alla priser som visas på Webbplatsen är angivna i svenska kronor (SEK), inklusive svensk lagstadgad mervärdeskatt (moms).

Beställningar till länder utanför EU är momsbefriade. Momsen dras då av i beställningens slutskede. Momsberäkningen baseras på det land dit varan ska skickas. Det är kundens ansvar att betala eventuell införselmoms och andra pålagor som tillkommer i tullen i respektive land.

Blink Klippes förbehåller sig rätten att i korrigera felaktigheter som skrivits på Webbplatsen, bloggar eller sociala medier som kontrolleras av Blink Klippes. Blink Klippes reserverar sig även för prisjusteringar (till exempel förändrade priser från leverantörer och/eller valutaförändringar), lagerförändringar och eventuella fel på Webbplatsen och/eller i hårdvara såsom nätverk och servrar.

Betalning

Betalning sker genom något av följande alternativ:

1. Kortbetalning i förskott eller via direktbetalning från konto
2. Faktura via Payson, betalningsvillkor 14 dagar.
3. Betala med Pay Pal
4. Överföring i förskott via bankgiro eller bankkonto:
5. Bankgiro: 295-8080
6. Bankkonto: SWEDBANK 8214-9,693 657 641-9
7. Överföring från utlandet i förskott (Transfer from abroad):
8. IBAN:SE71 8000 0821 4969 3657 6419
9. SWIFT:SWEDSESS

    Vid betalning enligt något av alternativ 4 eller 5 (ovan) måste pengarna ha inkommit till Blinkklippe AB innan beställningen kan expedieras.

Leveranstid

De stenar som finns i lager levereras snarast och vanligtvis inom 3-5 arbetsdagar. För beställningsvaror är leveranstiden 10 till 14 dagar.

Leveranssätt och fraktkostnader

Blink Klippe levererar normalt beställningar via posten rekommenderat. Frakt inom Sverige via Posten är kostnadsfri och försäkrad. Om kurir eller annan frakt ska tillhandahållas gäller särskilda kostnader. Frakt utanför Sverige sker normalt med Posten eller Fedex. Frakt inom Norden men utanför Sverige kostar 300 kronor. Frakt utanför Norden kostar 500 kronor.

Garanti

Blink Klippe anser det vara av högsta vikt att kunder får varor som överensstämmer med förväntningarna. Därför kvalitetssäkrar vi alltid diamanterna innan vi lämnar ut till Kund. Diamanterna levereras alltid med äkthetsintyg och certifikat när detta finns att tillgå.

Ångerrätt

För beställningar som gjorts på Webbplatsen eller per telefon gäller 30 dagars ångerrätt.

Då Blink Klippe har mottagit varan och kontrollerat skicket återbetalas hela köpeskillingen om Kunden så önskar. Kunden står alltid själv för eventuell returfrakt av varan till Blinkklippe. Blinkklippe åtar sig inget ansvar för försändelser som sänds till Blinkklippe. Kunden måste därför själv svara för förpackning och försäkring samt välja lämpligt transportsätt.

Ångerrätt föreligger inte för beställningar till ett värden som överstiger 100.000 SEK.

Reklamation

Kunden bör alltid reklamera varan så snart som felet har upptäckts till Blinkklippe. Vid reklamationstillfället ska Kunden lämna det köpta föremålet samt styrka att föremålet är köpt hos Blink Klippe. Kunden måste själv svara för förpackning och försäkring samt lämpligt transportsätt. Blink Klippe prövar om reklamationen är rättmätig och återkommer därefter till Kunden.

Anses reklamationen giltig återbetalas Kunden hela köpeskillingen samt frakt.

Blink Klippe prövar normalt en reklamation inom fem bankdagar efter anmälan.

Missbruk och förebyggande av missbruk

Kunden är skyldig att vid var tid skydda inloggningsuppgifterna till sitt kundkonto på lämpligt sätt och att inte lämna ut dessa till annan.

Blink Klippe kan komma att polisanmäla allt missbruk eller misstänkt missbruk av Webbplatsen och/eller de tjänster som tillhandahålls därigenom, respektive försök till sådant missbruk eller annat som kan misstänkas utgöra brottslig verksamhet.

Blink Klippe följer gällande lagstiftning avseende penningtvätt. Detta innebär att Blinkklippe i förekommande fall kan komma att lämna över kundinformation till berörda myndigheter om misstanke om penningtvätt uppkommer.

Force Majeure

Blink Klippe ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av på förhand oförutsedda omständigheter eller förändringar i förhållandena som ligger utanför Blink Klippe  kontroll och som Blinkklippe inte skäligen kunnat undvika eller övervinna (s.k. force majeure).

Ändring av allmänna villkoren

Blink Klippe förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Villkoren utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Vid ändring av väsentlig art ska Blink Klippe meddela Kunden om att ändring skett utan dröjsmål. Kunden har då rätt att avsluta sitt konto omgående. Vad gäller redan gjorda beställningar mellan Blink Klippe och Kunden ska de villkor gälla som gällde vid tidpunkten för den beställningen.

Lagval och tvister

Kunden uppmanas att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i de fall då parterna inte kommer överens. Tvister i anledning av dessa Allmänna Villkor prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.